ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราขธานี จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีรันเวย์ขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์ รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Free Web Hosting