เที่ยวบินขาเข้า

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558


สายการบิน นกแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ต้นทาง เครื่องบิน

08.30

12.15

16.05

18.30

20.45

DD9312

DD9314

DD9324

DD9318

DD9320

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

B737-800

B737-800

B737-800

B737-800

B737-800


สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ต้นทาง เครื่องบิน

08.55

12.40

14.00

15.55

19.35

SL8720

SL8722

SL8726

SL8728

SL8734

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER


สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ต้นทาง เครื่องบิน

08.45

13.35

18.25

WE20

WE24

WE28

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

A320

A320

A320


สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ต้นทาง เครื่องบิน

08.50

19.10

FD3370

FD3372

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

A320

A320


สายการบิน กานแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ต้นทาง เครื่องบิน
08.10 K88311 Chiang Mai (CNX) CNC

หมายเหตุ : ข้อมูลเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าที่สนามบินต้นทาง สภาพอากาศ และเหตุขัดข้องอื่นๆ

Free Web Hosting