เที่ยวบินขาออก

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558


สายการบิน นกแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ปลายทาง เครื่องบิน

09.00

12.45

16.40

19.05

21.15

DD9313

DD9315

DD9325

DD9319

DD9321

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

B737-800

B737-800

B737-800

B737-800

B737-800


สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ปลายทาง เครื่องบิน

06.55

09.40

13.20

14.45

16.40

SL8735

SL8721

SL8723

SL8727

SL8729

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER

B737-900ER


สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ปลายทาง เครื่องบิน

09.15

14.05

18.55

WE21

WE25

WE29

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)

A320

A320

A320


สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ปลายทาง เครื่องบิน

09.20

19.50

FD3371

FD3373

Bangkok (DMK)

Bangkok (DMK)

A320

A320


สายการบิน กานแอร์

สายการบิน เวลา เที่ยวบิน ปลายทาง เครื่องบิน
08.40 K88312 Chiang Mai (CNX) CNC

หมายเหตุ : ข้อมูลเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าที่สนามบินต้นทาง สภาพอากาศ และเหตุขัดข้องอื่นๆ

Free Web Hosting